Volledig ontzorgd bij de verkoop van uw woning

Bij Damen Makelaars kunt u rekenen op perfecte ondersteuning, correcte advisering en begeleiding van het gehele verkoopproces. U heeft nergens omkijken naar. En uiteraard zetten wij ons in voor een zo hoog mogelijke verkoopprijs!

 

Werkwijze

Om te beginnen bespreken we uw persoonlijke wensen. Wanneer u besluit uw woning via Damen Makelaars te verkopen, stellen we een verkoopopdracht tot dienstverlening op. In deze opdracht staan de afspraken die u met Damen Makelaars heeft gemaakt precies vermeld. Ook ontvangt u de Algemene Consumenten Voorwaarden van de VBO welke hierop van toepassing zijn.

Hieronder vindt u een globaal overzicht van het hele verkooptraject. We zorgen voor een effectieve verkoopgerichte presentatie van uw woning waar ook in juridisch opzicht niets op aan te merken valt. Zo lichten we met behulp van een vragenlijst precies die zaken uit waar u als verkoper volgens de wet een mededelingsplicht op heeft.
 

Voortraject

 • Inventariseren gegevens en beoordelen verkoopbaarheid woning
 • Vaststellen bouwkundige staat woning
 • Rechercheren gemeente (bestemmingsplan, milieuaspecten, monumentale status, beschermd stads- of dorpsgezicht), kadaster, VvE enzovoort
 • Interne opname en inspectie
   

Bepalen verkoopstrategie

 • Nauwkeurige waardebepaling
 • Bepalen positie woning in huidige marktsituatie
 • Doornemen vragenlijst(en) en lijst van zaken
 • Eventuele deelname overbruggingsgarantieregeling
 • Eventueel uitvoeren bouwkundige keuring door derden
 • Eventueel uitvoeren asbestonderzoek of bodemonderzoek door derden
 • Interesse peilen bij woningzoekers in ons eigen netwerk
 • Concrete advisering opdrachtgever
   

Aanbieden woning

 • Foto’s door professionele fotograaf
 • Wervende verkoopteksten
 • Opstellen van plattegronden in kleur
 • Aanmelden VBO-uitwisselingssysteem, Funda, website VBO
 • Social media: Facebook, Instagram, Linkedin
 • Presentatie op website Damen Makelaars, in etalage kantoor Parallelboulevard 
 • Ontwikkeling verkoopbrochure
 • Plaatsen Te Koop bord
   

Informeren en bezichtigen

 • Informeren geïnteresseerden
 • Begeleiden van bezichtigingen
 • Bezichtigingen rapporteren en evalueren
 • Nadere advisering omtrent verkoopproces
   

Coördineren onderhandelingen

 • Evalueren biedingen
 • Beoordelen draagkracht bieders
 • Onderhandelen
   

Overeenkomst

 • Sluiten van de koopovereenkomst
 • Opmaken koopakte en lijst van zaken
 • Toezending stukken naar partijen
 • Ondertekening koopakte en lijst van zaken met de makelaar
 • Toezending getekende koopakte en bijbehorende stukken naar notaris
   

Afhandeling

 • Bewaken ontbindende voorwaarde(n)
 • Bewaken en controle storting waarborgsom en afgifte bankgarantie
 • Coördineren van alle afspraken met partijen
 • Inspectie woning
 • Controle leveringsakte en nota van afrekening verkoper
 • Opname meterstanden
 • Aanwezigheid en begeleiding bij notaris voor eigendomsoverdracht
   

Nazorg

 • Behandeling eventuele problemen
 • Archief aanleggen verkochte woning

 

Uw woning verkopen?

Bij Damen Makelaars tekent u voor een geslaagde verkoop waar u geen enkel omkijken naar heeft. Loop even bij ons binnen, bel 071-36 193 43 of stuur een e-mail naar info@damenmakelaars.nl