Volledig ontzorgd bij de verkoop van uw woning

 

Bij Damen Makelaars kunt u rekenen op deskundige en persoonlijke ondersteuning, correcte advisering en volledige begeleiding van het hele verkoopproces. U hoeft nergens naar om te kijken. En uiteraard zetten wij ons in voor een zo hoog mogelijke verkoopprijs.

Zo werken wij

Om te beginnen, bespreken wij eerst uw persoonlijke wensen. Wanneer u besluit om uw woning via Damen Makelaars te verkopen, stellen wij een opdracht tot dienstverlening bij verkoop op. In deze opdracht staan de afspraken die u met ons heeft gemaakt. Daarbij ontvangt u ook de Algemene Consumenten Voorwaarden van brancheorganisatie VBO Makelaar die hierop van toepassing zijn.

Hieronder ziet u een globaal overzicht van het hele verkooptraject. Wij zorgen voor een effectieve verkoopgerichte presentatie van uw woning waar ook in juridisch opzicht niets op aan te merken valt. Zo lichten wij met behulp van een vragenlijst precies díe zaken uit waar u als verkoper volgens de wet een mededelingsplicht over heeft.

Damen Makelaars

Voortraject

 • Inventariseren gegevens en beoordelen verkoopbaarheid woning
 • Vaststellen bouwkundige staat van de woning
 • Research bij de  gemeente (bestemmingsplan, milieuaspecten, monumentale status, beschermd stads- of dorpsgezicht), Kadaster, VvE, enzovoort
 • Interne opname en inspectie

 

Verkoopstrategie

 • Nauwkeurige waardebepaling
 • Bepalen positie woning in huidige marktsituatie
 • Doornemen vragenlijst(en) en lijst van zaken
 • Eventueel uitvoeren bouwkundige keuring door derden
 • Eventueel opstellen energielabel door derden
 • Eventueel uitvoeren asbestonderzoek of bodemonderzoek door derden
 • Concrete advisering opdrachtgever

Aanbieden woning

 • Interesse peilen bij woningzoekers in ons eigen netwerk
 • Foto’s en promotiefilm laten maken door professionele fotograaf
 • Opstellen van wervende verkoopteksten
 • Opstellen van plattegronden in kleur
 • Opstellen van een NEN 2580 meetrapport
 • Aanmelden woningadvertentie bij het VBO-uitwisselingssysteem, Funda, website VBO
 • Woningadvertentie posten via sociale media, zoals Facebook, Instagram
 • Presentatie op de website van Damen Makelaars en in de etalage van kantoor aan de Parallelboulevard
 • Ontwikkeling van de verkoopbrochure
 • Eventueel Te Koop-bord bij de woning plaatsen
 • Aanmaken online klantdossier (Move) en uitvoeren identificatie

 

Informeren en bezichtigen

 • Informeren geïnteresseerden
 • Begeleiden van bezichtigingen
 • Bezichtigingen rapporteren aan opdrachtgever en evalueren
 • Verder advies over het verkoopproces
Damen Makelaars
Damen Makelaars

Coördineren onderhandelingen

 • Evalueren biedingen
 • Beoordelen draagkracht bieders
 • Onderhandelen met bieders

 

Overeenkomst

 • Sluiten van de koopovereenkomst
 • Opmaken koopakte en lijst van roerende zaken
 • Toezending stukken ter goedkeuring aan partijen
 • Ondertekening koopakte en lijst van roerende zaken  met de makelaar, dan wel digitaal via ‘Docusign’
 • Toezending getekende koopakte en bijbehorende stukken naar de notaris

 

 

Afhandeling

 • Bewaken ontbindende voorwaarde(n)
 • Bewaken en controle m.b.t storting waarborgsom c.q. afgifte bankgarantie
 • Coördineren van alle afspraken met partijen
 • Inspectie van de woning in het bijzijn van koper en verkoper
 • Controle leveringsakte en nota van afrekening verkoper
 • Opstellen inspectierapport inclusief opname meterstanden
 • Aanwezigheid en begeleiding bij de notaris voor eigendomsoverdracht
 • Sleuteloverdracht

 

Nazorg

 • Behandelen en oplossen van eventuele problemen
 • Archief aanleggen voor de verkochte woning

 

Damen Makelaars

Uw woning verkopen?

Bij Damen Makelaars tekent u voor een geslaagde verkoop waar u geen enkel omkijken naar heeft. Loop even bij ons binnen, bel 071-36 193 43 of stuur een e-mail naar info@damenmakelaars.nl